Vandaag wordt ASPD als werkgever door de gemeente Sittard-Geleen in het zonnetje gezet. Dit bedrijf biedt werkzoekende  met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans  op scholing en uiteindelijk regulier werk. 

Audrey was een werkzoekende in de bijstand. In het Participatiehuis werd ze begeleid bij het solliciteren tijdens de cursus werk, terwijl er druk gezocht werd naar een passende baan. Uiteindelijk is dit gevonden bij het bedrijf ASPD. Inmiddels is ze hier gedurende de 6 maanden opleiding en stage naar volle tevredenheid aan het werk en heeft ze ook een contract gekregen.

ASPD wilt mensen die onder de Participatiewet vallen een kans bieden tot opleiding als tandartsassistent en een plaats op de arbeidsmarkt. Of ze daar uniek in is, dat is haar niet bekend. Het gaat haar niet om het uniek zijn, maar om iedereen een kans te geven op de arbeidsmarkt vandaar dat ze hiervoor kiest. Ze is echt een bedrijf dat MVO in een hoog vaandel heeft staan. Ze schakelt graag met het WSP-WM bij vacatures. Daarnaast streeft ze naar zoveel mogelijk regionale inbedding en wilt ze lokale tandartsen een kans geven om werkgelegenheid te genereren. Er zit genoeg potentie in deze regio, daarvan is ze overtuigd.

Dankzij de samenwerking met WSP Westelijke Mijnstreek en ASPD hebben wij als gemeente Sittard-Geleen weer diverse mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkplek geholpen.

Werk voor iedereen
De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ongeacht een eventuele beperking. Participatie draagt bij aan zelfstandigheid, eigenwaarde en een sociaal leven. Liefst willen we dat zoveel mogelijk mensen een reguliere, betaalde baan vinden. Maar als  dat (nog) niet mogelijk is, zijn ook een gesubsidieerde baan, beschut werk, vrijwilligerswerk of mantelzorg mogelijkheden om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Meer lezen? Klik op nieuws voor meer artikelen.