Ook het Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek heeft maatregelen moeten nemen tegen het Coronavirus, met als uitgangspunt onze dienstverlening zo goed mogelijk door te laten lopen.

Door de ontstane crisissituatie heeft u als werkgever wellicht prangende vragen. Mogelijk heeft u zelfs al noodgedwongen maatregelen moeten nemen en bent u op zoek naar aanvullende informatie. Onze medewerkers helpen u graag verder. Zij zijn beschikbaar op de emailadressen en telefoonnummers zoals deze op onze website staan vermeld.

Het ondernemersloket Sittard-Geleen

Op de website van het ondernemersloket Sittard-Geleen vindt u alle beschikbare informatie inclusief de links naar de belangrijkste overheidssites.

https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Coronavirus

Graag wijzen wij u ook op onderstaande informatie:

Coronavirus; Maatregelen kabinet voor banen en economie

Bent u ondernemer? En verwacht u als gevolg van de Corona-crisis een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u voor de periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Hierdoor kunt u uw personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat u uw personeel niet ontslaat om bedrijfseconomische redenen tijdens deze subsidieperiode.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

Loon doorbetalen moet

Als u als werkgever geen werk meer heeft voor uw medewerkers, moet u ze wel blijven doorbetalen. U mag de werknemers niet naar huis sturen en stoppen met het betalen van het salaris. Speciaal voor dit soort gevallen heeft het kabinet deze week de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ingevoerd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel