WSP Westelijke Mijnstreek en Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling Kerkrade hebben invulling mogen geven aan een editie van “wegwijs naar werk” welke door de Domijnen te Sittard-Geleen maandelijks georganiseerd wordt. Ditmaal vanuit het thema “werken in Duitsland, makkelijker dan u denkt”.

Zuid-Limburg grens aan België en Duitsland en er zijn veel mensen die over de landsgrenzen aan het werk zijn of dit weleens overwegen.

Het werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek en het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling zijn als partners actief in het informeren en bemiddelen van werkzoekenden in Nederland, Duitsland en België.
Daarbij gebruikmakend van de partners Bundesagentur fur arbeit, Jobcenter, VDAB, UWV, WSP Parkstad, Podium24, WSP Westelijke Mijnstreek en het Grensinfopunt, welke gespecialiseerd is in grensoverschrijdende issues.
Want alvorens men over de grens gaat solliciteren is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over zaken als: belasting, verzekeringen, pensioen, toeslagen, uitkeringen etc
Indien besloten wordt om over te grens te gaan zoeken naar een baan, ondersteunt het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling u graag in uw zoektocht. Deze ondersteuning is overigens geheel kosteloos.

Miek Cremers van het UWV nam een tiental geïnteresseerden mee in de voor-en nadelen van het werken over de grens en liet zijn licht schijnen over de mogelijkheden voor Nederlanders op de Duitse arbeidsmarkt.
Wij kijken terug op een mooie eerste bijeenkomst in de Westelijke Mijnstreek omtrent dit onderwerp. Ook de aanwezige gasten gaven aan de bijeenkomst als zinvol te hebben ervaren.

Indien u als werkzoekende meer informatie wenst omtrent de mogelijkheden om over de grens te werken of indien u als werkgever interesse hebt om over de grens te werven neem dan eens een kijkje op de website:  https://grenzarbeit.eu/nl/start/