eHerkenning wat is het en hoe werkt het?

Vanaf 1 november 2019 kunt u niet meer zonder eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal van UWV. Dat lijkt nog ver weg, maar het aanvragen van eHerkenning kost tijd en voorbereiding. eHerkenning is méér dan een veilige inlogcode aanvragen. 

Zo vervallen alle machtigingen voor het werkgeversportaal. Die moet u opnieuw aanvragen voor uw medewerkers. Dat kost veel tijd, maar zonder eHerkenning kunt u straks o.a. geen ziek- en betermeldingen meer doen via het werkgeversportaal.

Werkgevers die bijvoorbeeld kandidaten vanuit het doelgroepenregisterkandidaten aan het werk hebben, hebben recht op een no-riskpolis en zullen dus moeten kunnen inloggen.

Let op! Vraag ruim op tijd eHerkenning aan. Lees hoe u dit doet via uwv.nl/eHerkenning of www.eherkenning.nl