Sittard-Geleen, 11 september 2018 – De gemeente Sittard-Geleen zet het bedrijf Geonius als werkgever in het zonnetje. Geonius helpt een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een reguliere baan. Zij werkt hierbij samen met het  Werkgeverservicepunt Westelijke Mijnstreek (WSP), waarin de gemeente Sittard-Geleen vertegenwoordigd is.

Geonius is als bedrijf altijd nauw betrokken geweest bij het welzijn van haar medewerkers, de natuur en de sociale omgeving.
Door een gesprek bij toeval over het integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of langdurig werkelozen, hebben we vrij snel kunnen schakelen daar dit past bij onze filosofie.
Namelijk dat we betrokken willen zijn bij -en het vooral goed willen doen voor onder andere onze omgeving.

Het inzetten van Frank v.d. Zand betekent voor ons dat we de spreekwoordelijke puntjes op de “i” kunnen zetten met betrekking tot orde en netheid binnen ons bedrijf, dat hier tevens een financieel voordeel voor ons bedrijf aan vast hangt is een mooie bijkomstigheid. Een bijkomstigheid die we niet in cijfers hebben onderzocht, daar het behalen van een financieel voordeel in deze niet ons uitgangspunt is.
Geonius en een jobcoach van de Gemeente Sittard-Geleen begeleiden Frank. Het zien van het opbloeien van een medewerker als Frank, het zelfvertrouwen dat hij ontwikkeld en de glimlach op zijn gezicht zijn voor ons de grootste drijfveer om dit traject voor te zetten.

Werk voor iedereen

De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ongeacht een eventuele beperking. Participatie draagt bij aan zelfstandigheid, eigenwaarde en een sociaal leven. Liefst willen we dat zoveel mogelijk mensen een reguliere, betaalde baan vinden. Maar als  dat (nog) niet mogelijk is, zijn ook een gesubsidieerde baan, beschut werk, vrijwilligerswerk of mantelzorg mogelijkheden om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Op de foto van links naar rechts: Daniel Vermaire (Facility manager Geonius) en Frank van de Zand (Conciërge Geonius), Yvonne Cootjans (Werkgeversadviseur WerkgeversServicePunt Westelijke Mijnstreek)