Naar aanleiding van de successen van SGA Aachen-Eurode, is sinds kort een 2e Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeid (SGA) gestart.

De gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen en het Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek, het UWV en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling hebben hun handtekening gezet onder een unieke samenwerking die leidt tot de oprichting van de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling Euregio Maas-Rijn. Het doel is om met de inzet van arbeidsmarktgerichte projecten in de specifieke economische clusters Logistiek, Customer Service en Detailhandel aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens vraag en aanbod substantieel te versterken.

Lees hier het artikel van de Limburger.