Een goede werkgever zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als gemeente slagen we daar zo goed in dat we direct trede 3 hebben bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op!

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Gemeente Sittard-Geleen op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dat wij als gemeente zo hoog scoren is mede te danken aan de wijze waarop we onze wijkteams hebben georganiseerd. In deze teams wordt goed gekeken naar de individuele medewerker en wat hij/zij nodig heeft om optimaal mee te kunnen draaien in het team. Een bewezen succesformule.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3.  Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl