Hornbach kennen we als een grote onderneming waar inwoners bouwmaterialen en toebehoren alsmede tuinbenodigdheden en -planten kunnen kopen. Maar deze organisatie is natuurlijk ook een werkgever voor veel inwoners van de gemeente Sittard-Geleen en daarbuiten. Daarbij gaat Hornbach nog een stap verder. Ze geven ook inwoners die iets meer moeite hebben met het vinden van een baan een kans. Met inzet van het Werkgeversservicepunt waarin de gemeente Sittard-Geleen vertegenwoordigd is, zijn al direct bij de opening van de Hornbach medewerkers aan de slag gegaan vanuit een uitkeringssituatie waaronder Henny, Goranen en Jorc.

Zij geven aan: ‘Hornbach is een prettige werkgever waar ook aandacht is voor de persoon achter de werknemer. Ze denken echt mee en helpen een prettige werksfeer te creëren met leuke teams en collega’s. Verder bieden ze  ruimte voor ontwikkeling van hun medewerkers door opleidingen aan te bieden. We hebben echt het gevoel gewaardeerd te worden ongeacht achtergronden of problematieken die er zijn.’

De medewerkers willen ook anderen die moeilijk een baan kunnen vinden nog iets mee geven:’ Neem zelf initiatief in je leven, zoek actief op vacatures die aansluiten bij wat je zelf wilt. Bouw aan je eigen toekomst door niet bang te zijn dat niet alles lukt, blijf proberen. Maak voor jezelf een stappenplan hoe je zaken wilt gaan doen. Vergeet niet je eigen identiteit en achtergrond.

Wethouder Verblakt (decentralisaties, sociale zaken, dienstverlening en communicatie): ‘Hornbach investeert al jaren in het op verschillende manieren en waar mogelijk samen met hun medewerkers concretiseren van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarmee zijn zij een goed voorbeeld voor andere ondernemers die soms nog zoekende zijn naar hoe zij concreet hier invulling aan kunnen geven. Voor onze inwoners die moeilijk een baan kunnen vinden, is het van belang dat ze een kans krijgen mee te doen: Niet in de laatste plaats helpt het velen van hen ook bij het vergroten van hun gevoel van eigenwaarde.’

Hornbach en haar medewerkers gaan echter nog verder in hun sociale betrokkenheid. Zo heeft Hornbach de stichting “Hornbach helpt” opgericht. Deze stichting ondersteunt goede doelen zoals de voedselbank, kinderboerderij en andere initiatieven met goederen en diensten. Op vrijwillige basis doen medewerkers van Hornbach hieraan mee. Binnenkort zal een nieuw project bij Hornbach in samenwerking met Xaverius School en Gemeente starten, waarin mensen geholpen worden met een beschutte werkplek. Intensieve begeleiding van een jobcoach om de mensen duurzaam te helpen aan een nieuwe baan. Gedurende twee dagen in de week een aantal uurtjes mensen plaatsen op de goederen ontvangst afdeling.

Werk voor iedereen
De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ongeacht een eventuele beperking. Participatie draagt bij aan zelfstandigheid, eigenwaarde en een sociaal leven. Liefst willen we dat zoveel mogelijk mensen een reguliere, betaalde baan vinden. Maar als  dat (nog) niet mogelijk is, zijn ook een gesubsidieerde baan, beschut werk, vrijwilligerswerk of mantelzorg mogelijkheden om actief deel te nemen aan de samenleving.