Een inclusieve bedrijfsanalyse; Is dit iets voor uw organisatie?

Er is een structurele mismatch op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er is een enerzijds snelgroeiend tekort aan vakkrachten en anderzijds staan er meer dan een miljoen mensen aan de zijlijn.

Met de aantrekkende economie, de aankomende vergrijzing, de ontgroening en een snelgroeiend tekort aan hoogopgeleiden wordt dit probleem de komende jaren wellicht nog nijpender.

Wijlen hoogleraar Frans Nijhuis inclusieve (arbeids)organisaties aan de Universiteit van Maastricht; “Het is een Nederlands probleem: je wordt in Nederland beoordeeld als ‘beperkt’ als je niet in staat bent het wettelijk minimum loon te verdienen. Je past dan niet op de arbeidsmarkt. Bijna geen enkel bedrijf in Nederland , zeker niet de grote werkgevers, heeft personeel in de laagste drie loonschalen. Jarenlang zijn functies opgeheven en is eenvoudig werk toegevoegd aan hoger gekwalificeerde functies. MBO2 wordt gezien als startkwalificatie voor de arbeidsmarkt, terwijl er een grote groep Nederlands is die nooit MBO kan halen. We maakten functies onuitvoerbaar voor een grote groep mensen”.

Een oplossing hiervoor is een inclusieve bedrijfsanalyse op maat! Door middel van jobcarving, functiedifferentiatie of het herontwerp van werkprocessen bestaat de mogelijkheid hieraan anders invulling te geven en het biedt werkgevers handvatten om werknemers met minder kwalificaties betaald werk te bieden én om bestaande personeelsproblemen op te lossen.

De inclusieve bedrijfsanalyse is een methodiek ontwikkeld om werkgevers te adviseren en te ondersteunen, om mensen met een arbeidsbeperking en weinig opleiding, duurzaam op te nemen in hun organisatie.

De inclusieve bedrijfsanalyse is het allesomvattende woord voor het anders en efficiënter inrichten van uw bedrijfsprocessen. Uitgangspunt is altijd: optimalisering van de werkprocessen.

Deze methodiek werkt aan de hand van een arbeidsanalyse:

  • Met behulp van een arbeidsanalyse sporen we elementaire taken op in bestaande werkprocessen (werkzaamheden die geen vooropleiding vereisen). 
  • We gaan na of deze elementaire taken aan bestaande functies kunnen worden onttrokken, zonder dat dit leidt tot verstoringen van de werkprocessen, of ongewenste neveneffecten heeft voor andere werknemers.
  • U krijgt een advies naar aanleiding van de arbeidsanalyse met een overzicht van de taken die geschikt zijn voor werkzoekende met een arbeidshandicap en/of een verminderde arbeidsproductiviteit.
  • Wij stellen een kandidaat-profiel op en starten de werving en selectie, helpen u bij het aanvragen van subsidie en bieden kosteloze werkbegeleiding.
  • Uw andere medewerkers kunnen zich weer op hun kerntaken richten, de taken waarvoor zij bij uitstek gekwalificeerd zijn. Deze herverdeling van taken is dus ook vanuit bedrijfskundig oogpunt interessant. 

Bovengenoemde service is kosteloos, wel vragen wij uw commitment en betrokkenheid. De aard en omvang van de analyse zijn bepalend voor het intensiteit en het tijdsbestek. 

Timo Hesemans

Wilt u een arbeidsanalyse in uw organisatie laten uitvoeren, neem dan contact op met Timo Hesemans, telefoonnummer: 06-50203286, arbeidsanalist van het WerkgeversServicePunt Westelijke Mijnstreek.

De voordelen voor u op een rij:

  • Kosteloze arbeidsanalyse en advies
  • Mogelijk meer effectiviteit op de werkvloer
  • Een mogelijke kostenbesparing door efficiënter werken
  • Creatie arbeidsplaatsen voor de participatiewet
  • Kosteloze werving, selectie en werkbegeleiding

Bekijk hier de andere voordelen die wij u bieden

Social Return on Investment

Dit houdt in dat u als werkgever arbeidsplaatsen, leerbanen en stageplaatsen beschikbaar stelt voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt social return genoemd.

Lees meer

Kostenloos advies en begeleiding

Wij helpen u met al uw personeelsvraagstukken, vergoedingen en regelingen. Wij ontzorgen u in de werving en selectie en indien gewenst kan een jobcoach worden ingezet voor de begeleiding op de werkvloer.

Lees meer

Het gemak van één aanspreekpunt

U krijgt bij ons één aanspreekpunt waarbij er wordt ingezet op een betekenisvolle relatie. Zo kunt u bij ons terecht voor al uw vragen aan de gemeente, het UWV of Vixia. Zo bespaart u tijd en geld.

Lees meer

Toegang tot een breed netwerk

Het WerkgeversServicepunt Westelijke Mijnstreek biedt u toegang tot een breed regionaal netwerk. Als werkgever bent u van harte welkom om hier uw voordeel mee te doen.

Lees meer

Maatwerk waar u wat aan heeft

Geen enkel bedrijf en geen enkele persoon is hetzelfde. Onze dienstverlening aan u is daarom altijd maatwerk. Uw vraag staat centraal en vormt het uitgangspunt.

Lees meer

Breed aanbod en de beste match

Omdat wij beschikken over een groot bestand aan werkzoekenden uit de regio Westelijke Mijnstreek, kunnen wij u de beste match bieden.

Lees meer

Onze dienstverlening in 91 seconden

WerkgeversServicepunt Westelijke Mijnstreek biedt werkgevers tal van belangrijke voordelen. Bekijk in deze korte video wat wij voor u kunnen betekenen.