Harrie ontving een bijstandsuitkering en na een lang Participatietraject zocht hij een baan. In het Participatiehuis werd hij begeleid in het solliciteren. In samenwerking met Yvonne Cootjans van het WerkgeversServicePunt Westelijke Mijnstreek ( Gemeente Sittard-Geleen ),  heeft hij uiteindelijk een Werkervaringsplek (WEP)  gevonden bij het bedrijf Roma te Hoensbroek. Hij is vanaf dag 1 goed begeleid door Margarita en haar collegae. Daarnaast vond er een intensieve begeleiding plaats vanuit zijn jobcoach Marscha Pfennings. Hierdoor voelde hij zich gauw op zijn plek bij Roma. Na 6 maanden een Werkervaringsplaats heeft hij nu een contract gekregen bij Roma.

Werk voor iedereen
De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ongeacht een eventuele beperking. Participatie draagt bij aan zelfstandigheid, eigenwaarde en een sociaal leven. Liefst willen we dat zoveel mogelijk mensen een reguliere, betaalde baan vinden. Maar als  dat (nog) niet mogelijk is, zijn ook een gesubsidieerde baan, beschut werk, vrijwilligerswerk of mantelzorg mogelijkheden om actief deel te nemen aan de maatschappij.

Op de foto v.l.n.r.: Margarita Nardone (Eigenaar Roma), Marscha Pfennings (Jobcoach Gemeente Sittard-Geleen), Harrie Sandee (kandidaat van de Gemeente Sittard-Geleen).