Wie zijn wij

Het WerkgeversServicepunt Westelijke Mijnstreek is de netwerkorganisatie waarin de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen, Vixia en UWV samenwerken om werkgevers uit de regio te helpen bij hun personele aangelegenheden. Zo kunt u bij uw werkgeversadviseur terecht voor personele vraagstukken, maar ook voor vragen en advies over de arbeidsmarkt, scholing, wetgeving, regelingen en subsidies. Dankzij de samenwerking zijn onze diensten en regelingen gebundeld, waardoor u als werkgever te maken heeft met slechts één aanspreekpunt.

Wat doen wij?

Onze primaire taak is het efficiënt matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De vraag van u als werkgever staat daarbij voorop. Tegelijk geven wij extra aandacht aan de kansen voor werkzoekenden in de bijstand, arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen. Naast het invullen van vacatures middels werving en selectie zijn de werkgeversadviseurs actief gericht op de inzet van loonwaarde ontwikkeltrajecten in samenwerking met reguliere werkgevers. Maar u kunt ook bij ons terecht voor de inzet van werkervaringsplaatsen met loonkostensubsidie, de invulling van de garantiebanen, additionele functies en het organiseren en vergoeden van scholing en begeleiding.

Onze missie

WerkgeversServicepunt Westelijke Mijnstreek vindt het belangrijk dat iedereen een kans krijgt op een baan. Wij helpen werkzoekenden daarom duurzaam aan het werk. Onze werkzoekenden vormen een diverse groep. Ze zijn recent hun baan kwijtgeraakt, of hebben al langer een uitkering. Misschien hebben ze een beperking die vraagt om extra aandacht. Of ze hebben niet de juiste kwalificaties om nieuw werk te vinden. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze willen graag weer aan de slag!

Onze organisaties

Gemeente Sittard-Geleen

Lars Offermans

Werkgeversadviseur

De gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen maken zich sterk voor een krachtige economie door werkgevers te faciliteren en te zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat. Het zijn de werkgevers die zorgen voor veel werkgelegenheid in de regio. Daarnaast hebben de gemeenten via de Participatiewet de verantwoordelijkheid om werkzoekenden, met én zonder arbeidsbeperking, aan het werk te helpen.

Vixia

Stephan Dirix

Werkgeversadviseur

Vixia is gespecialiseerd in het bieden van werk in een beschutte werkomgeving, met veel begeleiding en veel aandacht voor de werksoorten en de arbeidsomstandigheden. Dat werk kan bij Vixia zelf zijn, maar ook bij bedrijven en organisaties in de regio.

UWV

Stefan Last

Werkgeversadviseur

Het UWV heeft als missie om samen met publieke en private partners het verschil te maken door werken voor mensen te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgt het UWV snel voor inkomen.