Kredietbank Limburg “Kandidaten spreken hun waardering uit in termen van: hoop, doelen, toekomst, perspectief en oplossing”. 

De Kredietbank Limburg en het WerkgeversServicePunt Westelijke Mijnstreek (samenwerkingsverband van het UWV, Vixia, gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen) kennen een jarenlange samenwerking.

 Kandidaten melden zich bij de Kredietbank voor hulp en ondersteuning ten aanzien van hun financiën. Bij de Kredietbank worden alle leefgebieden in kaart gebracht en daar waar nodig wordt er actief doorverwezen naar partners in de keten. Indien een kandidaat gebaat is bij het vinden van een nieuwe baan schakelt de Kredietbank met de trainers van de “cursus werk” van het Participatiebedrijf. Dit geldt zowel voor kandidaten met uitkering alsook voor kandidaten zonder uitkering.

Er wordt met kandidaten groepsgewijs gewerkt aan het opstellen of verbeteren van het CV. Daarnaast worden kwaliteiten in kaart gebracht en wordt de kandidaat geholpen bij de voorbereiding op een sollicitatiegesprek. Voor het vinden van een geschikte baan wordt een beroep gedaan op het WerkgeversServicePunt, dat in contact staat met werkgevers in de Westelijke Mijnstreek. Dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt blijkt uit de reacties van kandidaten en de successen die samen behaald zijn. Kandidaten spreken hun waardering uit in termen van “hoop, doelen, toekomst, perspectief en oplossing”, aldus Roy Spiertz van de Kredietbank. 

 Andersom werkt het ook zo dat de Kredietbank wordt ingeroepen voor hulp of advies door het Participatiebedrijf en het Jongerenloket indien er kandidaten zijn met schuldenproblematiek. Tevens verzorgt de Kredietbank voorlichting en workshops op scholen, bij werkgevers en ketenpartners. Zo zijn er korte lijnen en kan de kandidaat snel geholpen worden.

 De Kredietbank heeft iedere werkdag een inloopspreekuur van 9.00 t/m 12.00 uur voor alle inwoners van de gemeente Sittard – Geleen op de Markt 1 a te Geleen. Hier wordt gratis advies verstrekt. Indien inwoners slecht ter been zijn of de situatie het niet toelaat, kan ook een huisbezoek worden ingepland. Daarnaast is de Kredietbank ook te vinden bij ketenpartners op locatie in verschillende stadsdelen. 

Indien werkgevers behoefte hebben aan een gratis adviesgesprek rondom werknemers die kampen met financiële problematiek kan vrijblijvend contact gelegd worden. 

 Op de foto van links naar rechts: Nathalie Geelen (Participatiebedrijf), Timo Hesemans (WerkgeversServicePunt Westelijke Mijnstreek) en Roy Spiertz (Kredietbank Limburg).