Eind juni organiseerde het MVO platform Kom’mit samen met het Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek een netwerkbijeenkomst voor de aangesloten bedrijven.

Op deze bijeenkomst werden diverse onderwerpen belicht zoals het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeid, groepsdetacheringen via Vixia BV, de uitgebreide dienstverlening van het WSP Westelijke Mijnstreek en Erik Rosier ging het gesprek aan over Kom’mit 2.0. Daarnaast presenteerden drie werkzoekenden zich aan de aangemelde bedrijven.

Aansluitend zijn het  WSP Westelijke Mijnstreek en de aanwezige ketenpartner UWV in gezamenlijkheid hard aan de slag gegaan om deze kandidaten te helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Met enige trots kunnen wij vermelden dat alle drie de kandidaten inmiddels volledig uitkeringsonafhankelijk zijn en met veel plezier aan de slag zijn bij hun nieuwe werkgever. Een speciaal woord van dank aan de inspanningen van onze collega’s van het UWV voor hun bijdrage aan dit mooie resultaat!