Maatschappelijk werker Floor van Peij van Zuyderland doet vanuit arbeidskundige zorg regelmatig een beroep op het Werkgeversservicepunt (WSP). Met name als vanuit de geestelijke gezondheidszorg wordt gestart met een traject richting arbeidsparticipatie. Cliënten zijn dan vaak aan het einde van hun herstelproces en toe aan een nieuwe stap op het gebied van re-integratie.

Naast een uitgebreid netwerk met vacatures, biedt het WSP cliënten bijvoorbeeld de cursus Werk aan. Daar leren ze onder andere een mooi cv opstellen en oefenen ze met het schrijven van sollicitatiebrieven. “Ik neem contact op met het WSP als ik merk dat een cliënt vastloopt in de zoektocht naar (vrijwillige) arbeid of er vanuit een uitkeringssituatie verwachtingen zijn. Deze samenwerking verloopt erg prettig. De expertise van het WSP sluit goed aan bij de onze. We luisteren naar elkaars ideeën en stemmen goed met elkaar af. De hulpvraag blijft leidend. We slagen er vaak  in om een zo goed mogelijk product voor de cliënt neer te zetten”, vertelt ze. “Zo merk ik dat cliënten het oefenen met solliciteren en het gebruik van nieuwe technieken, zoals LinkedIn, erg waarderen.”

Volgens Floor kan arbeid, iemand laten deelnemen aan de samenleving, helpen in het herstelproces van cliënten. “Het is dan ook onze gezamenlijke taak om iemand op de hoogst mogelijke plaats te krijgen. De ene keer is dat vrijwilligerswerk, met op dat moment als eerste en voornaamste doel het laten ervaren en behouden van arbeidsvreugde. Maar het komt ook voor dat een cliënt direct succesvol wordt doorbemiddeld naar een reguliere baan. Zodra de cliënt is geplaatst op een passende plek heeft dat een grote meerwaarde voor het ggz-traject  en kan de cliënt steeds meer worden ‘losgelaten’.”