Vandaag zet de Gemeente Sittard-Geleen werkgever schoonmaakbedrijf R. Janssen in het zonnetje. Deze organisatie in de gemeente Sittard-Geleen biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op regulier werk. Daarbij ligt de focus op het vinden van het juiste takenpakket bij de persoon in plaats van het zoeken van de juiste mensen bij een vacature. Door deze manier van werken ontstaan ook meer mogelijkheden voor mensen met een  afstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren zijn zo ongeveer  twintig personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst getreden bij schoonmaakbedrijf R. Janssen.

Schoonmaakbedrijf R. Janssen investeert fors in het aan de slag helpen en houden van nieuwe medewerkers. Samen met de medewerker en jobcoach van het WerkgeverServicepunt hebben en houden zij goed in beeld hoe ze een individuele kandidaat/medewerker kunnen ondersteunen zodat een duurzame en prettige inzet mogelijk wordt en blijft. Per medewerker is dat anders. Soms is ondersteuning nodig op financieel vlak, soms is er wat extra hulp nodig als een nieuwe medewerker wat onzeker is bij de start op een nieuwe werkplek. Het is dus een heel persoonlijke aanpak.

Recent zijn Mitch (calamiteitenreiniger), Dylan (leerling glazenwasser), Lydie (schoonmaakster), Harrie (huismeester) aan de slag gegaan bij Janssen Schoonmaakbedrijf. Zij geven allemaal aan het bijzonder te waarderen dat door de aanpak van deze werkgever hen een goede kans geboden wordt op een reguliere baan.

Wethouder Verblakt (decentralisaties, sociale zaken, dienstverlening en communicatie): ‘Al jarenlang werkt schoonmaakbedrijf R. Janssen succesvol samen met het WerkgeverServicePunt waarin ook de Gemeente Sittard-Geleen vertegenwoordigd is. Bij aanname kijken zij uiteraard naar geschiktheid van een kandidaat voor een functie, maar minder naar leeftijd en het precieze arbeidsverleden. Dat is in het belang van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ook in het belang van de werkgever. Dit laatste zeker op momenten van krapte op de arbeidsmarkt. Schoonmaakbedrijf R. Janssen investeert in mensen en blijft dit in samenwerking met de jobcoach ook doen na indiensttreding. Deze meerjarige en succesvolle aanpak laat zien dat het voor bedrijven meerwaarde heeft uit te gaan van mogelijkheden van nieuwe medewerkers en vervolgens te investeren in ondersteuning op maat voor een individuele medewerker. Zo ontstaat er een optimale match tussen de persoon en het werk dat binnen het bedrijf verricht moet worden.’

Werk voor iedereen

De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ongeacht een eventuele beperking. Participatie draagt bij aan zelfstandigheid, eigenwaarde en een sociaal leven. Liefst willen we dat zoveel mogelijk mensen een reguliere, betaalde baan vinden. Maar als  dat (nog) niet mogelijk is, zijn ook een gesubsidieerde baan, beschut werk, vrijwilligerswerk of mantelzorg mogelijkheden om actief deel te nemen aan de samenleving.