Het bedrijf (Ploegam BV), dat bouwwerkzaamheden uitvoert aan winkelcentrum Den Tempel, heeft via social return met succes een werknemer aangenomen.
Dat betekent dat de gemotiveerde kandidaat Canjero, die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt, de kans krijgt te werken in een functie die hem past en aanspreekt.

Werkwijze
Voordat het zover kwam heeft Ploegam BV contact opgenomen met Lars Offermans (Social return functionaris Westelijke Mijnstreek) en is de verbinding gemaakt tussen werkgeversadviseur Hanan Chihi van het
Werkgeversservicepunt WM en Bert Wijdeven, projectleider van Ploegam BV. Vervolgens heeft de werkgeversadviseur een kandidaat voorgedragen en een kennismakingsgesprek georganiseerd. De klik was er zeker tussen de enthousiaste Canjero en de werkgever, die al heeft aangegeven zich naast de invulling van zijn contractverplichting inzake social return, ook wil focussen op de ontwikkeling van Canjero. Zo mag hij bijvoorbeeld zijn VCA-certificaat halen en is Ploegam BV bereid Canjero te begeleiden bij het werken in de bouw.
Na vier weken werken in de bouw heeft Canjero aangegeven dat hij interesse heeft gekregen in deze sector.

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

op de foto v.l.n.r.
Raymond Dumont (projectmanager Sittard – Geleen)
Judith Buhler (Wethouder Sociale Zaken, Jeugdzorg en Dienstverlening Sittard – Geleen)
Canjero (kandidaat)
Lucas Demouge (projectleider Ploegam BV)