Voor het eerst in Zuid-Limburg hebben statushouders na een cursus in het Arabisch het VCA-diploma behaald. Van de zeven geslaagde cursisten hebben er inmiddels zes een baan. De zevende kandidaat voert gesprekken met een werkgever.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is veelal vereist in de sectoren bouw en techniek. Het diploma is tien jaar geldig en geldt als bewijs dat de houder op de hoogte is van de veiligheidseisen. Het komt de veiligheid op de werkvloer ten goede als veel werknemers het VCA-diploma hebben en wordt daarom vaak door werkgevers als eis gesteld.

De kandidaten hebben een maand voordat de lessen startten het cursusmateriaal gekregen. Daarna hebben ze vier cursusavonden gevolgd in het Participatiehuis in Sittard en vervolgens is het examen afgenomen. Tijdens de lessen was er een Arabisch-Nederlands taaldocent aanwezig.

Na het examen konden ze dankzij bemiddeling van het Werkgeversservicepunt direct aan het werk of hun werk behouden omdat zij nu beschikken over het vereiste VCA certificaat. De kandidaten zijn in verschillende beroepen aan de slag gegaan waaronder als tegelzetter, lasser en monteur. Lees het artikel in “De Limburger”.