Nieuws

Vrijwilligerswerk inzetten voor onze kandidaten

Door 9 juli 2018 Geen Reacties

Het doel van verrichten van vrijwilligerswerk is per vrijwilliger verschillend. Zo kan het zijn dat wekelijkse structuur het leerdoel is en voor een ander is contact met mensen van belang.

Het Participatiehuis van de Gemeente Sittard-Geleen heeft sinds 2016 een specialisatie Vrijwilligerswerkbemiddeling. Deze tak bemiddelt en begeleidt mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt waarbij de verwachting is dat een reguliere betaalde baan niet haalbaar is ten tijde van de aanmelding voor vrijwilligerswerk.
Wij, participatiecoaches vrijwilligerswerk, motiveren, bemiddelen en evalueren het vrijwilligerswerk voor een bepaalde tijd.

Voorafgaande aan de aanmelding voor traject Vrijwilligerswerk  vindt er een screeningsgesprek plaats waarbij  een inschatting van de haalbaarheid wordt beoordeeld.
Vervolgens vinden er doorloopt de kandidaat fasegewijs de volgende stappen:

  • Informatiebijeenkomst; Tijdens deze bijeenkomst  wordt informatie verstrekt over wat vrijwilligerswerk inhoudt en wat van vrijwilligers verwacht wordt
  • Begeleiding bij het vinden van het juiste vrijwilligerswerk; Zelfstandig de stap zetten om een vrijwilligersorganisatie te benaderen en naar de mogelijkheden te vragen is vaak groot. Wij geven dan dat extra steuntje in de rug en zoeken met de kandidaat naar een geschikte match.
  • Het kennismakingsgesprek; Tijdens het eerste gesprek met de organisatie en de kandidaat vrijwilliger worden de verwachtingen van beide partijen besproken en afspraken gemaakt omtrent de inzet.
  • Aan de slag als vrijwilliger; Nadat de kandidaat gestart is worden er periodiek begeleidingsgesprekken gevoerd en wordt er aandacht geschonken aan ontwikkelmogelijkheden en aandachtspunten om een optimale inzet te realiseren.
  • Resultaat; erkenning en waardering dat wordt door onze vrijwilligers als absolute meerwaarde ervaren. Het  weer meedoen in de maatschappij  heeft een positief effect op het welzijn van de vrijwilligers, wij zijn dan ook trots als we de stralende gezichten zien van de vrijwilligers en blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de juiste match.
  • Het vervolg; Indien de kandidaat de potentie heeft om door te groeien naar een betaalde baan, wordt dit traject verder opgepakt.

Voorbeeld:
Jan (naam fictief). Jan is teruggekeerd uit Bosnië met PTSS. Dit resulteerde in agressie op de werkvloer. Na zijn ontslag is hij in een uitkeringssituatie terecht gekomen en heeft hij intensieve therapie gevolgd. Jan was onzeker over zijn gedrag in werksituatie en vreesde dat hij weer een blinde vlek zou krijgen en in agressiegedrag zou terugvallen. De keuze is derhalve gemaakt om te starten met vrijwilligerswerk met begeleiding van een Participatiecoach vrijwilligerswerkbemiddeling waarbij regelmatig contact met de organisatie plaatsvond. De werkzame uren zijn langzaam opgebouwd en er is gestart met vier uur per week met aangepaste werkzaamheden. Momenteel werkt Jan gemiddeld twintig uur per week voor deze organisatie en heeft hij meer verantwoordelijkheden gekregen. Zijn zelfvertrouwen  is gegroeid en hij is niet teruggevallen in zijn oude gedrag. Jan wordt nu verder bemiddeld naar een traject voor reguliere arbeid. Hij krijgt een sollicitatietraining en hulp bij het vinden van een betaalde baan. Daarnaast kan een jobcoach worden ingezet.

Wilt u meer weten over het bemiddelen en begeleiden van kandidaten naar vrijwilligerswerk neem contact op met het participatiehuis via 046 477 7777.