Met Dirks Interieur Projecten hebben we weer een nieuw voorbeeld van een werkgever die investeert in de maatschappelijke rol die het bedrijfsleven ook heeft. Bart en Yoeri hadden beide een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd was directeur Frank Dirks op zoek naar geschikte medewerkers omdat uitbreiding van het personeelsbestand nodig was. Met wat extra inzet en aandacht is er sprake van een prima match tussen wat de medewerkers nodig hebben, het bedrijfsbelang van Dirks Interieur Projecten en  de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben.

In 2015 is Dirks Interieur Projecten partner geworden van KOM’MIT, het MVO platform van de Westelijke Mijnstreek, en heeft zich tijdens de bijeenkomsten laten inspireren door de bedrijven die voorbeelden gaven van de wijze waarop men mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kansen biedt op werk.

Wethouder Verblakt: ’Het is mooi om te zien dat steeds meer werkgevers bereid zijn te investeren in mensen die meer moeite hebben een passende baan te vinden. Doordat werkgevers ook op dit onderwerp met elkaar in gesprek zijn, wordt het steeds meer gemeengoed dat je als werkgever ook ‘maatschappelijk investeert’. Met goede en meestal duurzame inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot gevolg.’

Toen ook bij Dirks Interieur projecten behoefte ontstond aan personele uitbreiding heeft Frank besloten Bart in dienst te nemen. Bart werkt nu sinds 2016 bij de firma Dirks. Bart en Frank kenden elkaar al vanuit het verenigingsleven. Dit heeft Frank doen besluiten Bart deze kans te bieden.

Later is Yoeri eveneens vanuit een participatietraject ingestroomd. Yoeri werkt sinds 8 januari 2018 bij de firma. Wat hem aanspreekt bij Dirks is deel uit te maken van een klein team. De persoonlijke aanpak binnen dit bedrijf waarbij hij samenwerkt in een groep van collega’s is voor Yoeri een belangrijke voorwaarde om zich op zijn plek te voelen.

Extra inzet en begeleiding blijft nodig, daarbij investeert Dirks interieur Projecten ook in de opleiding van de twee medewerkers  tot vaklui in de projectinrichting. Op deze wijze draagt hij als MKB ondernemer zijn steentje bij aan de maatschappelijke rol die vanuit de participatiewet is toebedeeld aan bedrijven. Daar krijgt hij gemotiveerde en loyale medewerkers voor terug.