Vandaag zet de Gemeente Sittard-Geleen werkgever Zuyderland in het zonnetje. Deze organisatie in de gemeente Sittard-Geleen biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op regulier werk. Onlangs zijn Wai, Vanessa en Nicole hier gestart als medewerker.

Wai heeft een tijd in het Participatiehuis op de werkplaats gewerkt. Hierin vervulde hij zowel algemene taken als taken in de keuken.  Deze keukenwerkzaamheden hebben uiteindelijk tot een goede match geleid in de functie van medewerker maaltijdbereiding bij Zuyderland. Wij als gemeente Sittard-Geleen, zullen de heerlijke soep van Wai gaan missen.

Vanessa heeft een parttime baan en zocht meer uren om zo een regulier inkomen te krijgen. Ze wilde heel graag een baan ernaast hebben die goed  aansluit op haar huidige parttime baan qua uren . De perfecte match is voor Vanessa gevonden in de functie van medewerker portionering bij Zuyderland.

Nicole had veel werkervaring opgedaan bij verschillende werkgevers, maar haar hart lag toch in de catering. De match is toen voor haar gevonden door Vixia bij Zuyderland waar zij inmiddels al weer met veel plezier vier jaar werkt als medewerker portionering.

Zuyderland is een werkgever die iedereen gelijk behandelt en iedereen gelijke kansen biedt bij een openstaande vacature. Ze weten dat begeleiding van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt over het algemeen wat meer tijd vergt  van collegae en leidinggevende, maar dit hebben ze uit maatschappelijk en sociaal oogpunt er graag voor over. Je biedt mensen gewoon weer een kans tot deelnamen in het arbeidsproces.

Wethouder Verblakt (sociale zaken): ‘We zijn blij als gemeente dat we werkgevers als Zuyderland  hebben. Zij zijn bereid inwoners die moeilijk aan werk kunnen komen te helpen weer aan de slag te gaan. Door een goede samenwerking tussen Zuyderland, WSP Parkstad en het Werkgeversservicepunt ( WSP) Westelijke Mijnstreek,  waarin de gemeente Sittard-Geleen vertegenwoordigd is,  is het ook hier weer gerealiseerd’

Werk voor iedereen
De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ongeacht een eventuele beperking. Participatie draagt bij aan zelfstandigheid, eigenwaarde en een sociaal leven. Liefst willen we dat zoveel mogelijk mensen een reguliere, betaalde baan vinden. Maar als  dat (nog) niet mogelijk is, zijn ook een gesubsidieerde baan, beschut werk, vrijwilligerswerk of mantelzorg mogelijkheden om actief deel te nemen aan de maatschappij.